YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

18.01.2016 Tarihi İtibarıyle EBYS' ye geçildi. NEDEN EBYS?

18.01.2016

                                                              NEDEN EBYS?
        Dünyanın her yerinde her an sistemlere erişilebilmesi, bilgi ve belge süreçlerinin daha güvenilir bir şekilde yürütülmesi, belgelere hızlı erişim sağlanması ve süreçlerde yanıt süreleri kısalması EBYS’nin en önemli hedefidir.

                                     Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

EBYS İle Amaçlanan Nedir?

         EBYS ile, gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak; 

* Yazışmaların standartlaşması, 

* Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, 

* Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi, 

* Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi, hedeflenmektedir. 

EBYS İle Ne Yapılabilir? 

 * Tanımlı iş akışı yolları ile belgeleri zamanında doğru kişiye ve en kısa yoldan ulaştırabilir .

* Belgelerin dolaşımı esnasında durumlarını takip edilebilir . 

* Belgeler hızlı bir biçimde dosyalanarak arşivleyebilir. 

* Belgelerin dağıtım ve dolaşımındaki paraflama süreci ve sırasını tanımlayabilir . 

* İzne çıkıldığında görevleri yürütecek birine vekalet verilebilir. 

* Belgelere erişim ve erişilmezlik güvenliği sağlar . 

 EBYS’nin Getirileri 

 * Doküman oluşturma ve saklama maliyetleri azalır. 

* Kırtasiye giderlerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. 

* Güvenli ve mekandan bağımsız erişim imkanı sağlar. 

* Evrak akışını hızlı ve doğru sonuçlandırır. 

* Süreçlerde tıkanan noktaları raporlar. 

* Saklanan belgeyi, yönetilen bilgiye dönüştürür.