YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Dağılımı

Zahire ÖZDAMAR - Şube Müdürü


 İç - Dış Yazışma, Senato, Yönetim Kurulu

Serap BAYKARA - Bilgisayar İşletmeni

Semra ŞAHİN - Memur


Gelen - Giden Evrak Kayıt İşlemleri

İlknur GİNS AKIN - Memur

Aşkın GEZER - Memur


Posta ve Kargo

Arabi GÜLER - Dağıtım