YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkında

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Evrak Kayıt (Zimmet Alma) işlerinin yapılmasını sağlamak, 
 • Evrak dağıtım (Birim içi) (Zimmetli, Zimmetsiz ve zimmetten düşme) işlerinin yapılmasını sağlamak, 
 • Evrak dağıtım (Birim Dışı) postalama işlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Birime ait dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Astlarının, işlerine ilişkin araç-gereç, malzeme ve çalışma koşullarıyla ilgili talepleriyle ilgilenmek, 
 • Kuruma gelen ve kurum dışına gönderilen kargo dağıtımının yapılmasını sağlamak, 
 • Her türlü hizmet ve faaliyetin Kalite Güvence Sistemine uygun olarak devam etmesini sağlamaktır.
 • Şube Müdürlüğü tüm hizmetlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN EVRAK İŞLEYİŞİ

 • Evrak kayıt sorumlusu personel tarafından Elektronik ortamda kayıt altına alınan evraklar Şube Müdürü tarafından hakkında işlem yapılmak üzere ilgili birime havale edilir,
 • Şube Müdürü tarafından “gereği için” havalesi gerçekleştirilen evraklar ile ilgili her türlü işlem (cevabi ilgili yazı/ilişik yazı oluşturma, dosyalama, tasnif vb.) , havale işleminin gerçekleştirildiği birim/personel tarafından gerçekleştirilir.  
 • Şube Müdürü tarafından ilgili birime/kişiye “bilgi için” havale edilerek hakkında işlem yapılmasına lüzum görülmeyen evraklar birim arşivinde muhafaza edilir.